Varovanje osebnih podatkov GDPR

Kmetija Kerstin Žižmond 
Potok pri Dornberku 6a, 
SI-5294 Dornberk
pod blagovno znamko »Vina Guštin« 
posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost. 

Prosimo, če si preberete  GDPR izjavo o zasebnosti.

Kdo še obdeluje vaše osebne podatke in s kom jih delimo?  

1. V večini primerov obdelujemo vaše podatke za lastne namene kot njihov upravljavec.
2.  Ko moramo izdobaviti artikle, vaše podatke posredujemo tudi našim partnerjem za zagotavljanje plačil, prevoza in drugih zadev, povezanih z vašim naročilom. 
3. Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave, ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.  

Kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov?   

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe. Tako kot imamo mi svoje pravice in obveznosti glede obdelave vaših osebnih podatkov, imate tudi vi v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov določene pravice.   

 Te pravice vključujejo: 
Pravica do seznanitve 
Preprosto povedano, imate pravico, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. To vse si lahko preberete v dokumentu »Varstvo osebnih podatkov strank«. Če pa vseeno niste povsem prepričani, katere osebne podatke o vas zbiramo, od nas lahko zahtevate potrdilo o tem, ali osebne podatke v zvezi z vami zbiramo ali ne, in če jih, imate pravico, da se s temi podatki seznanite. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov, pri čemer vam bomo prvo kopijo zagotovili brezplačno, vsako nadaljnjo pa proti plačilu. 
  
Pravica do popravka
Motiti se je človeško. Če opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih čim prej popravimo oziroma dopolnimo.  

Pravica do izbrisa 
V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:
-  vaših osebnih podatkov v namene, v katere smo jih obdelali, ne potrebujemo več; 
-   umaknili ste soglasje z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer gre za podatke, za obdelavo katerih je vaše soglasje nujno, mi pa hkrati nimamo drugega razloga za nadaljnjo obdelavo teh podatkov; 
-  uveljavili ste svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov (glej nižje razdelek Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov) za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, in mi spoznamo, da zakonitih interesov, ki bi upravičevali nadaljnjo obdelavo teh podatkov, več nimamo ali 
- domnevate, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajamo, ni več v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Prosimo pa, da se zavedate, da, tudi če bo kateri od opisanih razlogov izpolnjen, to ne pomeni, da bodo vsi vaši osebni podatki kar takoj izbrisani zaradi tehničnih in drugih vzrokov    

Pravica do omejitve obdelave podatkov 
V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave – v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa). Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti: -        če spodbijate točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo, kateri podatki so pravilni; -        če vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom), vi pa boste namesto izbrisa takšnih podatkov dali prednost le njihovi omejitvi (npr. če boste predvidevali, da nam boste v prihodnje te podatke vseeno zagotovili); 

-   če vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo v zgoraj opisane namene, vi pa jih potrebujete za določitev, izvedbo ali obrambo svojih pravnih zahtevkov, ali 
-  če vložite ugovor proti obdelavi podatkov. Pravica do ugovora je podrobneje opisana spodaj pod naslovom Pravica do vložitve ugovora proti obdelavi podatkov). 
V času obravnave vašega ugovora moramo obdelavo vaših osebnih podatkov omejiti.   Pravica do prenosljivosti podatkov Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja (glej razdelek Če nam podate svoje soglasje) in na podlagi izvajanja pogodbe.